На двама приятели, които се оказаха един

На Борислав Борисов, с обич

Снимка: Светла Енчева

Времето е илюзия. Както годините от последната ни среща на живо, така и дните които броях до първата според мен, след второто ни запознанство.

Неслучайни срещи в две реалности. Според някои едната била по-истинска… За мен няма разлика. Дали на чаша черно кафе, дали пред монитора… Важни са събеседниците, не средата. А събеседник като теб рядко се среща. И докосва. По човешки топъл, макар толкова умен. И готов да слуша, макар имайки толкова да каже.

Не искам да разказвам случки и спомени, всеки има своите. Някои от думите, които ми каза навремето ми помогнаха да съм още тук. Жалко, че за теб нямаше такива, или не си се вслушал. Може би е по-лесно да спреш дългокос зелен младеж, отколкото човек, видял толкова много. Вече няма значение.

Искам само да кажа благодаря. Ще помним. И ще дочакаме. Още срещи, и тъй хубави разговори. Тъй като реалностите не са две. А времето е илюзия.

И както винаги съм преследвал приятелите си с музика за слушане, една песен за спомен. Исках да сложа тази която написах, когато разбрах, но ме достраша. Затова ето една по-хубава:

As far as my eyes can see
There are shadows approaching me
And to those I left behind
I wanted you to know
You’ve always shared my deepest thoughts
You follow where I go

And oh when I’m old and wise
Bitter words mean little to me
Autumn winds will blow right through me
And someday in the mist of time
When they asked me if I knew you
I’d smile and say you were a friend of mine
And the sadness would be lifted from my eyes
Oh when Im old and wise

As far as my eyes can see
There are shadows surrounding me
And to those I leave behind
I want you all to know
You’ve always shared my darkest hours
I’ll miss you when I go

And oh, when I’m old and wise
Heavy words that tossed and blew me
Like autumn winds will blow right through me
And someday in the mist of time
When they ask you if you knew me
Remember that you were a friend of mine
As the final curtain falls before my eyes
Oh when Im old and wise

As far as my eyes can see

***