Хайде да ви видим сметката…

Picture: Sergio Ortega

Този шеговит превод на “Let’s check your account” се появи вчера в разговор с Влади/Влади ( @mirovlad) по повод локализацията, който паралелно се завихри и със Светла и Димитър (@svetlaen и @dtsonev) в twitter.

Настръхва ми косата когато видя някъде “Google сметка”.

Според мен на български “акаунт” вече не се използва в смисъла на account/сметка, а конкретизирано в новия смисъл на “user account in a computer system”, за което няма еквивалентен български термин, като изключим донякъде профил, което обаче не е пълен еквивалент, и преди Facebook навяваше основно мисли за сайтове за запознанства.

Има чуждици които са излишни и дупликати (redundant), като “дивайс”, а има и такива, които реално внасят семантика в езика и запълват дупка, и трудно могат да бъдат избегнати. Акаунт според мен е от вторите. Някой ден ще го видим в речника на чуждите думи, който е пълен с чуждици и от двата вида, срещу които, сигурен съм, е ритано доста в момента на навлизането им.

А преводите и локализацията са необходими, но според мен функцията им е да даде възможност даден софтуер (подобно на книга) да бъде ползван от хора невладеещи езика, а не изчистването на езика от чуждици.