dream1

Photo: Emmanuel.Boutet

Като пчели на пита

с разни хора се

зряхме

От балконите

на някакъв хотел

И пътя не знаехме

един до друг

Отвътре

2 comments to dream1

  • И стихове си пишел, значи. На всичко отгоре прочетеното ми хареса. Колко още таланти имаш, а?

  • Boyan

    Надявам се и някои които и сам не съм открил още 🙂

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>